ZORGINSTELLINGEN

Waar mensen ouder worden, neemt de behoefte aan zorg en veiligheid toe. Zo is er sprake van een groei in zorgwonen en zorg aan huis. Het aantal zorgverleners groeit dan ook gestaag en de markt raakt verzadigd. Dit maakt reorganisaties en fusies soms dan ook noodzakelijk. Daarnaast worden gebouwen vaker gerenoveerd dan opnieuw gebouwd. Tenslotte wordt sterker gestuurd op klanttevredenheid dan voorheen.

Wil jij meer informatie of langskomen voor
een vrijblijvend advies?

 
REFERENTIES